Erdőbényéért Közalapítvány
 

Testvér alapítványunk - Pro Campenita-Mezőfele-  Egyesület

 
Mezőfele /románul Campenita/ a mai Romániában található, Maros megyében. A falu a Szabadi-patak mentén Marosvásárhelytől 15 m-re fekszik.

Mezőfeléről már a XIV. században vannak írásos feljegyzések. Az itt élő férfiak híres ácsok és építőmesterek voltak, a nők pedig nádmunkával foglalkoztak, szatyrot, lábszőnyeget, kosarat, gyékényt készítettek. A falu melletti magas Hanga és Őrhegy oldalán szőlőt, almát, barackot és igen híres cseresznyét termesztettek.

Az ács és építőmesterség illetve a nádfonás közül már csak az utóbbi maradt meg teljes egészében, A nádfonás művészetét a falu minden lakója ismeri, Mezőfele talán ennek köszönheti , hogy nagyon sok felé ismertté vált neve.

 

 

 

2005. márciusában az Erdőbényéért Közalapítvány együttműködési szerződést kötött a "Pro Campenita-Mezőfele"  Egyesülettel az alábbi tartalommal:

 

 

   "Együttműködési Szerződés"

 
Erdőbényéért Közalapítvány Erdőbénye /Magyarország/
 

És

Pro Campenita-Mezőfele Egyesület Mezőfele /Románia/

Között
 
A fent nevezett két szervezet, a civil szféra keretein belül, elhatározásuk alapján kívánnak a jövőben együtt dolgozni. A munka alapját a magyar nemzethez tartozás, a közös anyanyelv és kulturális értékek adják.
Együttműködésünk keretén belül
-         támogatni kívánjuk a településeink lakosságának kapcsolatfelvételét, a kapcsolattartást, közös értékeink megismerését, a bizalom és barátság megerősítését,
-         kívánjuk, hogy kölcsönös találkozások útján lehetővé váljon községeink lakossága,iskolái, szervezetei, intézményei között a szociális, gazdasági, kulturális, sport, oktatási és idegenforgalmi tapasztalatok cseréje,
-         igyekszünk megvalósítani minden olyan kezdeményezést,amely polgáraink számára kölcsönös előnyöket eredményez.
Jelen okirat legyen alapja együttműködésünknek, közös terveink megvalósításának és járuljon hozzá a nemzetünkbe és jövőnkbe vetett bizalom megerősítéséhez.
Mezőfele,2005. március l5.
 
   Erdőbényéért Közalapítvány          Pro Campenita-Mezőfele Egyesület
    Képviseletében                                          Képviseletében
    Molnár Zsigmond sk.                                    Kiss László sk.
    Égerházy László sk.                                   Fekete Gyula sk.

 

Az együttműködés keretében 2006. májusában közös fafaragó tábor megszervezésére került sor Mezőfele településen. A tábor keretében elkészült alkotások Mezőfele közterületein kerültek elhelyezésre.

Az Egyesület Kulturális és Hagyományőrző Fesztivált szervez minden évben, melyre minden alkalommal meghívják a közalapítványunkat is. 

Szeretnénk ezt a kapcsolatot mind szélesebb körben ismertté tenni a lakosság körében.

                           

 

Mezőfele hivatalos honlapja