Erdőbényéért Közalapítvány

 

     

      KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
 
 
2008. ÉV
 
 
  
 
Erdőbényéért Közalapítvány
Erdőbénye
Kossuth út 31.
3932.
18432150-1-05
 
 
 
2008. évben realizált bevételek
 
 
 
1.     Közhasznú tevékenység bevételének részletezése
 
v       Közhasznú tevékenységből befolyt összeg 0 Ft
v       Vállalkozóktól, magánszemélyektől kapott támogatás 908 ezer Ft
v        Szja 1 % kiutalt összege 475 ezer Ft
v       Lekötött betét ill. folyószámlán elszámolt kamat 0 Ft
 
 
2.     Támogatások, egyéb bevételek
v     A közalapítvány önkormányzattól támogatásban nem részesült.
v     A közalapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.
v     Pályázaton elnyert összeg 0 Ft.
v     Egyéb bevételek
 
 
 
2008. évben realizált kiadások
 
 
1.     Működési jellegű kiadások
v     Anyagköltség 286 ezer Ft
v     Szolgáltatások 757 ezer Ft
v     Értékcsökkenés 145 ezer Ft
v     Személyi jellegű kifizetések 0 Ft
v     Egyéb költség 25 ezer Ft
 
 
2.     Felhalmozási jellegű kiadások 0 Ft
 
 
 
3.     Az alapítvány által nyújtott támogatások (célszervezetek felsorolásával) 0 Ft.
 
 
Tárgyévi közhasznú eredmény: 242 ezer Ft.
 
Jelentésünket 2008. évről a 224//2000. (XII.19.) valamint az e rendeletet módosító 237/2003. (XII.17.) számú kormányrendelet és a számviteli törvény előírásainak megfelelően készítettük el.
 
Könyvvezetésünket és beszámolónkat kettős könyvelés rendszerében, egyszerűsített 1715/D jelű nyomtatvány felhasználásával teljesítettük.
 
Az alapítvány eszközeiben 2008. évben 145 ezer Ft értékű csökkenés az elszámolt értékcsökkenési leírás eredménye.
 
Tárgyi eszközök nettó értéke: 7753 ezer Ft.
Források összege: 7753 ezer Ft.
 
A mérlegadatok alapján az alapítvány tevékenységének eredménye 242 ezer Ft, mely az adományok, támogatások növekményének tudható be.
Alapítói és költségvetési támogatás nem volt.
A vezető tisztségviselők részére kifizetés, juttatás nem történt.
A közalapítvány támogatást nem nyújtott be 2008. évben.
 
Az alapítvány további célja az alapító okiratban meghatározott hagyományőrző tevékenység folytatása, hatékony munkával a támogatói kör bővítése. Esetleg pályázatok alapján újabb források szerzése.
A támogatók eddigi hozzájárulását tisztelettel megköszönjük. Kérjük továbbra is segítsék a hagyományőrző tevékenységünket felajánlásaikkal.
 
 
Záradék
 
 
Tárgyévi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a jelentéshez csatolva.
A jelentés a Kuratórium által megőrzésre kerül azzal, hogy abba bárki betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet.
 
Erdőbénye, 2009. április 30.
 
 
 
Vavrek Béláné
Kuratórium elnöke